Profiel

Van klinische zorg naar publieke gezondheidszorg
Na mijn afstuderen als arts in 2000, heb ik eerst een aantal jaren klinische ervaring opgedaan. Zo heb ik als arts-assistent gewerkt op de afdelingen interne geneeskunde, chirurgie, verloskunde en gynaecologie, in de acute psychiatrie en de huisartsgeneeskunde. Mijn tropenopleiding heb ik in 2003 afgerond aan het Koninklijk Instituut van de Tropen.  Als tropenarts ben ik verschillende keren ‘het veld’ in geweest met Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en op lokaal contract. De meeste projecten in het veld waren niet puur klinisch. Vaak was er een belangrijk aandeel aan publieke gezondheidszorg taken, zoals surveillance, uitbraak management, gezondheidsbevordering etc. Zo is mijn interesse langzaam verschoven van de curatieve zorg naar de publieke gezondheidszorg.

Gezondheidszorgbeleid en advies
In 2008 ben ik bij Soa Aids Nederland gaan werken. Dit is een landelijke organisatie voor soa- en hiv-bestrijding. Onderdeel van mijn werk was beleidsontwikkeling en -advies, en de ontwikkeling van projecten, richtlijnen en scholingsprogramma’s voor artsen en verpleegkundigen actief in de soa-bestrijding. In 2012 heb ik de Master of International Health afgerond. Deze Master heeft geleid tot verdere verdieping op het vlak van ‘health system research’, beleidsadvisering en -ontwikkeling, en heeft mijn interesse hierin versterkt. In een thema duiken, het helemaal uitpluizen, conclusies trekken en aanbevelingen doen, is sindsdien regelmatig de inhoud van de opdrachten die ik krijg als consultant (zie portfolio).

Als arts en als consultant heb ik gewerkt in Ghana, Suriname, Sierra Leone, China, Indonesie, Sri Lanka, Afghanistan, Democratische Republiek Congo, Congo Brazzaville, de Filippijnen en de Nederlandse Antillen. Momenteel is mijn standplaats in Nederland en voer ik de meeste opdrachten alhier uit.