Werk

Als tropenarts en Master of International Health zet ik mij op verschillende manieren in om de gezondheid van mensen te bevorderen:

Beleidsadvies
Dit betreft advies rond beleidsontwikkeling en -implementatie op het gebied van de publieke gezondheid. Ik heb ervaring op verschillende (medisch) inhoudelijke thema’s, waaronder seksuele en reproductieve gezondheid, obesitas, infectieziektenbestrijding, eerstelijns geneeskunde en chronische zorg. Elk onderwerp behoort voor mij echter tot de mogelijkheden, omdat ik ervan geniet om in een thema te duiken en het eigen te maken.

Evaluaties  en inventarisaties
Vaak gaat het hier om mid-term en eind-evalaties om de effecten en/of het bereik van een interventie of project te bepalen. Ook kan het gaan om een behoefte-inventarisatie of nulmeting vooraf aan de projectontwikkeling of implementatie.

Health System Research
In deze vorm van onderzoek komen vragen aan de orde zoals ‘welke factoren beïnvloeden het hulpzoek gedrag van migranten’, ‘wat zijn de onderliggende oorzaken van hoge hiv medicatieprijzen’ ed. Verschillende methodieken pas ik toe om dergelijke vragen te beantwoorden. Ik spring graag in in verschillende fasen van het onderzoeksproces. In de fase van de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel, of juist gedurende de fase van de data analyse en rapportage. 

Training
Hierbij gaat het met name om het trainen van huisartsen en medisch studenten, o.a. over tropische ziekten, seksuele gezondheid en internationale gezondheidszorg. Ook neem ik regelmatig deel aan workshops op congressen. Voor het laatste word ik vooral gevraagd vanuit mijn expertise op het gebied van de soa- en hiv-bestrijding.

Medische zorg
De patiëntenzorg blijft mij nauw aan het hart liggen. Naast alle activiteiten op het gebied van de internationale en publieke gezondheid ben ik nog actief als huisarts.